Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa tężni terenowej wraz z instalacjami zewnętrznymi: wodną, elektryczną, solankową, ze zbiornikami przelewowymi, przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, obiektami małej architektury oraz rozbiórką wiaty magazynowej – ul. Zwrotnikowa 2 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.87.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 02.08.2019 15:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

96 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

272 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

139 KB

Załączniki nr 2-9 do SIWZ - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

229 KB

Załączniki nr 2-9 do SIWZ - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

227 KB

Wzór umowy - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

792 KB

Załącznik nr 2 do wzoru umowy - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

26 KB

Załączniki do OPZ - DOA-ZP-II.271.87.2019 / 02.08.2019

108 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Uniewaznienie DOA-ZP-II.271.87.2019

43 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (02.08.2019 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (19.08.2019 12:41)

Ilość odwiedzin: 347