Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przyjazna szkoła – wzbogacenie bazy Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.70.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.08.2019 14:48
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

116 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

274 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki 1-8 do SIWZ

1 MB

Dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR

7 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Unieważnienie-część 1

30 KB

Unieważnienie-cz.2

30 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

39 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
Roboty drogowe (45233140-2)
Betonowanie (45262300-4)
Zbrojenie (45262310-7)
Roboty malarskie (45442100-8)
Instalowanie markiz (45421144-5)
Instalowanie wyrobów metalowych (45421160-3)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych (45312200-9)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalacje niskiego napięcia (45315600-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (09.08.2019 14:48)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 09:01)

Ilość odwiedzin: 396