Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu” Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.57.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 14.08.2019 10:49
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_GOS-ŁAM_zad.5-7

241 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 1_Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłane 2019-09-11

89 KB

2 zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do publikacji 13.09.2019 r.

75 KB

1_zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowana

86 KB

2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowana 18.09.2019 r.

71 KB

3_zmiana ogłoszenia o zamówieniu

74 KB

3 opublikowana zmiana ogłoszenia o zzmówieniu

71 KB

4_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłana do publikacji

74 KB

4 zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana 17-10-2019

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

542 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 2-6 i 10-12 do SIWZ

3 MB

Załączniki do SIWZ nr 1a, 2a, 2.1, 7.1, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 9.1 - Zadanie 5

3 MB

Załączniki do SIWZ nr 1b, 2b, 2.2, 7.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 9.2 - Zadanie 6 6

3 MB

Załączniki do SIWZ nr 1c, 2c, 2.3, 7.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 9.3 - Zadanie 7

3 MB

Załącznik nr 13 do SIWZ - Identyfikator postępowania

143 KB

Załącznik nr 14 do SIWZ - Klucz publiczny

700 B

Program Funkcjonalno Użytkowy i Instrukcja BHP (załączniki do OPZ)

38 MB

Zmiana SIWZ 1 zmiana SIWZ 2019-09-11

220 KB

Zmienione Załaczniki nr 2 i 5 ujedn. tekst 20198-09-11

2 MB

Zmienione Załączniki - Zabezpieczenie NWU 2019-0911

3 MB

Zienione Załączniki do OPZ - PFU 2019-09-11

6 MB

2 Zmiana treści SIWZ_13.09.2019

43 KB

2 Zmiana Załącznika nr 5 do SIWZ Wykaz robót_tekst 13.09.2019 r.

453 KB

Załączniki do OPZ - PFU_tekst. ujed. 13.09.2019

1 MB

3_Zmiana treści SIWZ-18.09.2017

28 KB

Nowy Załącznik nr 13 do SIWZ Identyfikator postępowania_18.09.2019

143 KB

Aktualny Załącznik nr 14_klucz publiczny -18.09.2019

879 B

4 Zmiana SIWZ - Uzup. Zał. 6_02.10.2019

34 KB

Uzupełniony Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób_02.10.2019

444 KB

5_Zmiana treści SIWZ_09.10.2019

158 KB

6_Zmiana treści SIWZ

46 KB

Zmiana PFU_tekst ujednolicony 15.10.2019 r.

2 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 1 Pytania i odpowiedzi 1-40 2019-09-11

782 KB

2 Pytania i odpowiedzi 41-50_13.09.2019

300 KB

3 Pytania i odpowiedzi 51-60_23.09.2019 r.

125 KB

4 Pytania i odpowiedzi 61-84

468 KB

PFU tom I_tekst ujednolicony na 26.09.2019 r.

2 MB

PFU tom II_tekst ujednolicony na 26.09.2019 r.

2 MB

Zał. nr 2a do PFU_Fragment mapy do celów proj.

6 MB

5 Pytania i odpowiedzi 85-93_27.09.2019 r.

164 KB

PFU - tom I_tekst ujednolicony na 27.09.2018 r.

646 KB

PFU - tom II_tekst ujednolicony na 27.09.201

836 KB

Załącznik nr 10a do PFU - karta katal. agregatów MWM w j.pol.

57 KB

6_Pytania i odpowiedzi

145 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

33 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

166 KB

Inne Informacje Informacja o terminie wizji lokalnej

20 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Instalacje osadu (45252121-2)
Wyposażenie oczyszczalni ścieków (45252200-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (48900000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (14.08.2019 10:49)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (20.01.2020 12:56)

Ilość odwiedzin: 2774

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
20.01.2020 12:56 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
27.11.2019 09:01 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
08.11.2019 12:26 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
05.11.2019 14:28 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
17.10.2019 12:46 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
15.10.2019 15:50 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
15.10.2019 15:48 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
14.10.2019 09:09 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
09.10.2019 13:02 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
02.10.2019 13:39 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
27.09.2019 12:54 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
26.09.2019 14:02 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
23.09.2019 12:32 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
19.09.2019 09:41 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
19.09.2019 09:40 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
18.09.2019 12:48 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
18.09.2019 09:53 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
16.09.2019 09:48 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
13.09.2019 14:30 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
12.09.2019 10:29 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
11.09.2019 14:52 Adam Kucharski Modyfikacja treści
14.08.2019 10:49 Barbara Rudzka Utworzenie strony