Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu” Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków” w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.57.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 14.08.2019 10:49
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_GOS-ŁAM_zad.5-7

241 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

542 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 2-6 i 10-12 do SIWZ

3 MB

Załączniki do SIWZ nr 1a, 2a, 2.1, 7.1, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 9.1 - Zadanie 5

3 MB

Załączniki do SIWZ nr 1b, 2b, 2.2, 7.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 9.2 - Zadanie 6 6

3 MB

Załączniki do SIWZ nr 1c, 2c, 2.3, 7.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 9.3 - Zadanie 7

3 MB

Załącznik nr 13 do SIWZ - Identyfikator postępowania

143 KB

Załącznik nr 14 do SIWZ - Klucz publiczny

700 B

Program Funkcjonalno Użytkowy i Instrukcja BHP (załączniki do OPZ)

38 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Instalacje osadu (45252121-2)
Wyposażenie oczyszczalni ścieków (45252200-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe (48900000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (14.08.2019 10:49)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (14.08.2019 10:49)

Ilość odwiedzin: 40