Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa placu zabaw i elementów małej architektury na terenie działki nr 83 w obrębie B-38 przy ul. Tatarczanej 17 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.67.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 14.08.2019 15:30
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.67.2019

155 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-III.271.67.2019

611 KB

Części załączników do SIWZ OPZ załącznik nr 1 DOA-ZP-III.271.67.2019

252 KB

Załączniki 2-9 DOA-ZP-III.271.67.2019

223 KB

Załączniki 2-9 DOA-ZP-III.271.67.2019

747 KB

Dokumentacja DOA-ZP-III.271.67.2019

6 MB

Wzór umowy DOA-ZP-III.721.67.2019

759 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi_na_pytania.pdf

41 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybor_BIP.pdf

49 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia.pdf

43 KB

CPV Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (45112723-9)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45112720-8)
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Malwina Stańczak (14.08.2019 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Malwina Stańczak (25.09.2019 14:54)

Ilość odwiedzin: 569