Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Pogonowskiego 27/29, 90-758 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.90.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 16.08.2019 09:45
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.90.2019

150 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II.90.2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.90.2019

1 MB

Części załączników do SIWZ dokumentacja DOA-ZP-II.271.90.2019

68 MB

załaczniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.90.2019

8 MB

klucz publicznych DOA-ZP-II.271.90.2019

700 B

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ-II.90.2019

57 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na zapytania-II.90.2019

79 KB

Odpowiedzi na zapytania-2-II.90.2019

89 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty-II.90.2019

106 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.90.2019

72 KB

Inne Informacje wizja w terenie-II.90.2019

34 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (16.08.2019 09:45)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (11.10.2019 15:24)

Ilość odwiedzin: 1049