Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - przebudowa budynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nieruchomości przy ul. Wschodniej 45 w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.71.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.08.2019 13:07
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Polska-Łódź: Roboty budowlane

175 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane.pdf

117 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 71_SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cf99f2cb-4cb8-4fa8-ba8d-454290d00ccb.asc

700 B

Informacja o udostępnieniu PFU

114 KB

Zalaczniki_do_SIWZ.zip

8 MB

Informacja_o_udostepnieniu_PFU.docx

68 KB

Zmiana SIWZ 71_Zmiana SIWZ

279 KB

Informacja_o_udostepnieniu_PFU-20.09.19.docx

69 KB

Informacja o udostępnieniu PFU

114 KB

Zalaczniki_do_SIWZ-20.09.19.zip

7 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybor_BIP.pdf

39 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

239 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe (45343000-3)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (27.08.2019 13:07)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (16.01.2020 12:56)

Ilość odwiedzin: 1234