Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Promocja gospodarcza miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach wydarzenia realizowanego w formule „tedowej” organizowanego w konwencji serii krótkich wystąpień publicznych autorytetów i specjalistów różnych dziedzin o randze międzynarodowej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi pn. DYSONANSE LDZ 2019". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.95.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 29.08.2019 14:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.95.2019

144 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.95.2019

307 KB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ-II.95.2019

2 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na zapytanie-II.95.2019

85 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze-II.95.2019

55 KB

Informacja o ponownym wyborze-II.95.2019

51 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - II.95.2019

36 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (29.08.2019 14:30)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (26.09.2019 14:39)

Ilość odwiedzin: 562