Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Szkoła Podstawowa nr 65 to bezpieczna szkoła, radosna i wesoła". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.99.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.08.2019 13:45
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.99.2019

143 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.99.2019

319 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.99.2019

1 MB

Dokumentacja projektowa-II.99.2019

4 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty-II.99.2019

41 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.99.2019

46 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (30.08.2019 13:45)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (30.09.2019 10:40)

Ilość odwiedzin: 393