Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Sporządzenie raportu HR w wersji papierowej i elektronicznej w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.96.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 03.09.2019 15:07
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu_DOA-ZP-II.271.96.2019_03.09.2019

94 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ_DOA-ZP-II.271.96.2019_03.09.2019

262 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ_DOA-ZP-II.271.96.2019_03.09.2019

185 KB

Załączniki nr 2-8 do SIWZ_DOA-ZP-II.271.96.2019_03.09.2019

822 KB

Załączniki nr 2-8 do SIWZ_DOA-ZP-II.271.96.2019_03.09.2019

208 KB

wzór umowy_DOA-ZP-II.271.96.2019_03.09.2019

467 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

52 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

47 KB

CPV Usługi przygotowywania danych (72312100-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (03.09.2019 15:07)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (26.09.2019 15:45)

Ilość odwiedzin: 272