Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.06.2019 13:34 do 25.06.2019 13:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wrazz zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.32.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:14.05.2019 10:39
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu-222495-2019 TED

78 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia1_Ogłoszenie o zmianie_Wysłane 10-06-2019

44 KB

1_Ogłoszenie o zmianie_Opublikowane-2019-OJS111-273434

71 KB

2 ogłoszenie o zmianie wysłane 25-06-2019

50 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ

8 MB

Załączniki do SIWZ-Klucz publiczny

700 B

Załączniki do SIWZ-Dokumentacja

65 MB

Załączniki do SIWZ-Dokumentacja

95 MB

Załaczniki do SIWZ_Dokumentacja

53 MB

Załaczniki do SIWZ_Dokumentacja

13 MB

Załaczniki do SIWZ_Dokumentacja

13 MB

Załaczniki do SIWZ_Dokumentacja

13 MB

Załączniki do SIWZ_Dokumentacja

17 MB

Załaczniki do SIWZ_Dokumentacja

953 KB

Załączniki do SIWZ_Dokumentacja

51 MB

Zmiana SIWZ1_Zmiana SIWZ_10-06-2019

110 KB

2_Zmiana SIWZ_25-06-2019

230 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedź na pytania

156 KB

Aktualny Formularz ofertowy na dzień 27-05-2019

668 KB

Odpowiedzi na pytania_2 tura

3 MB

KW_42_Przebicie_Załacznik do odpowiedzi na pytania

40 MB

Errata_Przebicie_Załacznik do odpowiedzi na pytania

7 MB

PFU_Przebicie_Załacznik do odpowiedzi na pytania

21 MB

Droga ppoż_Załacznik do odpowiedzi na pytania

2 MB

CPVUsługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (14.05.2019 10:39)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (05.05.2020 11:49)

Ilość odwiedzin: 2089

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
05.05.2020 11:49 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
27.11.2019 08:41 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
08.08.2019 14:04 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
11.07.2019 14:20 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
27.06.2019 11:58 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
25.06.2019 13:35 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
25.06.2019 13:34 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
12.06.2019 11:02 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
10.06.2019 14:23 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
27.05.2019 08:52 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
14.05.2019 10:39 Dorota Ciołkowska Utworzenie strony