Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 28.06.2019 15:19 do 05.07.2019 14:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.59.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:23.05.2019 11:00
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.59.2019

158 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-II.271.59.2019

80 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 DOA-ZP-II.59.2019

28 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 DOA-ZP-II.271.59.2019

28 KB

Ogłsozenie o zmanieni ogłoszenia nr 4 DOA-ZP-II.271.59.2019

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ DOA-ZP-II.271.59.2019

1,021 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.59.2019

11 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-II.271.59.2019

700 B

Zmiana SIWZzmiana SIWZ DOA-ZP-II.271.59.2019

129 KB

Zmiana SIWZ nr 2 DOA-ZP-II.271.59.2019

64 KB

Zmiana SIWZ nr 3 DOA-ZP-II.271.59.2019

107 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedzi DOA-ZP-II.271.59.2019

62 KB

Odpowiedzinr 2 DOA-ZP-II.271.59.2019

145 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (23.05.2019 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (26.08.2019 14:42)

Ilość odwiedzin: 1491

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.08.2019 14:42 Maria Herszel Modyfikacja treści
02.08.2019 14:56 Maria Herszel Modyfikacja treści
17.07.2019 15:28 Bożena Gącik Modyfikacja treści
12.07.2019 14:51 Bożena Gącik Modyfikacja treści
05.07.2019 14:49 Bożena Gącik Modyfikacja treści
28.06.2019 15:19 Maria Herszel Modyfikacja treści
28.06.2019 14:21 Maria Herszel Modyfikacja treści
24.06.2019 13:37 Maria Herszel Modyfikacja treści
05.06.2019 12:32 Maria Herszel Modyfikacja treści
23.05.2019 11:00 Maria Herszel Utworzenie strony