Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.07.2019 10:41 do 19.07.2019 10:42.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zadanie 4 „Modernizacja węzła piaskowego” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.46.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:17.07.2019 13:05
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zam.ówieniu 2019-OJS136-334318-pl

148 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

663 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ

4 MB

Załączniki do OPZ

30 MB

Klucz Publiczny

700 B

CPVRoboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków (45252100-9)
Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych (45232400-6)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (17.07.2019 13:05)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (21.10.2019 14:41)

Ilość odwiedzin: 2467

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
21.10.2019 14:41 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
11.10.2019 12:15 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
30.09.2019 10:10 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
25.09.2019 13:50 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
23.09.2019 09:27 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
18.09.2019 14:10 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
18.09.2019 13:47 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
11.09.2019 16:37 Adam Kucharski Modyfikacja treści
26.08.2019 13:56 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
22.08.2019 10:14 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
20.08.2019 13:52 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
13.08.2019 13:55 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
08.08.2019 13:00 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
24.07.2019 14:17 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
19.07.2019 10:42 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
19.07.2019 10:41 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
19.07.2019 10:41 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
19.07.2019 10:40 Krzysztof Wawrzyńczyk Modyfikacja treści
17.07.2019 13:05 Dorota Ciołkowska Utworzenie strony