Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.08.2019 13:15 do 06.08.2019 14:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.85.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Data i godzina publikacji:02.08.2019 13:15
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.85.2019

93 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ - DOA-ZP-II.271.85.2019

463 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.85.2019

5 MB

Klucz publiczny - DOA-ZP-II.271.85.2019

700 B

CPVPojazdy silnikowe (34100000-8)
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (66000000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (02.08.2019 13:15)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (11.02.2020 11:12)

Ilość odwiedzin: 1451

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
11.02.2020 11:12 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
25.09.2019 14:14 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
19.09.2019 14:01 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
17.09.2019 16:06 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
09.09.2019 13:58 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
06.09.2019 10:53 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
04.09.2019 07:40 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
02.09.2019 15:06 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
21.08.2019 12:20 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
13.08.2019 16:30 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
09.08.2019 15:01 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
08.08.2019 15:56 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
06.08.2019 14:52 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
02.08.2019 13:15 Urszula Olszycka Utworzenie strony