Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 12.08.2019 16:22 do 14.08.2019 15:27.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w 2019 r.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.88.2019
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:12.08.2019 16:22
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniuogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.88.2019

90 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ DOA-ZP-II.271.88.2019

201 KB

Części załączników do SIWZZałącznik nr 1 OPZ DOA-ZP-II.271.88.2019

74 KB

Załaczniki nr 2-5 do SIWZ + umowy DOA-ZP-II.271.88.2019

692 KB

CPVUsługi publikacji (79970000-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian