Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.08.2019 10:57 do 27.11.2019 15:27.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Wykonanie nasadzeń roślinnych wraz z pielęgnacją krzewów i drzew na terenach wskazanych przez Zamawiającego w mieście Łodzi w roku 2019". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.62.2019
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:22.07.2019 16:50
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.62.2019

110 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ DOA-ZP-III.271.62.2019

573 KB

Części załączników do SIWZZałącznik nr 1 OPZ DOA-ZP-III.271.62.2019

350 KB

Załączniki od nr 2 do nr 5 DOA-ZP-III.271.62.2019

183 KB

Załączniki od nr 2 do nr 5 DOA-ZP-III.271.62.2019

504 KB

Wzór umowy DOA-ZP-III.271.62.2019

675 KB

Informacja o Wyborze OfertyInformacja o wyborze oferty DOA-ZP-III.271.62.2019

46 KB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.62.2019

49 KB

CPVUsługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (22.07.2019 16:50)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (27.11.2019 15:27)

Ilość odwiedzin: 508