Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.09.2019 14:59 do 10.10.2019 14:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.61.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:24.07.2019 10:20
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-III.271.61.2019

146 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaZmiana ogłoszenia - 20.08.2019 wysłane UZP

73 KB

PUBLIKACJA OGŁ. 22.08.2019 - ZMIANA TERMINU

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

695 KB

Części załączników do SIWZZałącznik Nr 1 OPZ DOA-ZP-III.271.61.2019

2 MB

Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 DOA-ZP-III.271.61.2019

202 KB

Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 DOA-ZP-III.271.61.2019

671 KB

Załącznik Nr 3 DOA-ZP-III.271.61.2019

280 KB

Załacznik Nr 3 DOA-ZP-III.271.61.2019

731 KB

Załącznik 3a DOA-ZP-III.271.61.2019

1 MB

Wzór umowy DOA-ZP-III.271.61.2019

789 KB

Zalącznik Nr 8 DOA-ZP-III.271.61.2019

123 KB

Załącznik Nr 8 DOA-ZP-III.271.61.2019

310 KB

Załącznik Nr 9 DOA-ZP-III.271.61.2019

188 KB

Klucz publiczny DOA-ZP-III.271.61.2019

700 B

Załącznik Nr 10 DOA-ZP-III.271.61.2019

108 KB

zał. do OPZ zał. 1 - ZWIK - 20.08.2019

1 MB

zał. do OPZ zał. 1 - PSG - przyłącza gazowe - 20.08.2019

583 KB

zał. do OPZ zał. 1 - PZT - 20.08.2019

15 MB

Zmiana SIWZZmiana SIWZ 20.08.2019

107 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedź na pytania 20.08.2019

144 KB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.61.2019

725 KB

CPVUsługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Rubajczyk (24.07.2019 10:20)

Informację zmodyfikował(a): Anna Rubajczyk (10.10.2019 14:23)

Ilość odwiedzin: 889