Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.09.2019 16:58 do 27.09.2019 10:47.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Wykonanie w latach 2019-2021 opracowań geodezyjno-prawnych w postaci wznowienia i okazania granic nieruchomości oraz korekty przebiegu granic nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi". Nr ref.: Wykonanie w latach 2019-2021 opracowań geodezyjno-prawnych w postaci wznowienia i okazania granic nieruchomości oraz korekty przebiegu granic nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:10.09.2019 16:58
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu-II.103.2019

142 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ-II.103.2019

323 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ-II.103.2019

915 KB

CPVUsługi sporządzania map (71354000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (10.09.2019 16:58)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (27.09.2019 10:47)

Ilość odwiedzin: 296