Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.09.2019 14:14 do 11.02.2020 11:12.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.85.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Data i godzina publikacji:02.08.2019 13:15
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.85.2019

93 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-II.271.85.2019

59 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ - DOA-ZP-II.271.85.2019

463 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.85.2019

5 MB

Klucz publiczny - DOA-ZP-II.271.85.2019

700 B

Zmiana SIWZZmiana SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.85.2019

51 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedzi na pytania 1 - DOA-ZP-II.271.85.2019

34 KB

Odpowiedzi na pytania 2 - DOA-ZP-II.271.85.2019

46 KB

Odpowiedzi na pytania 3 - DOA-ZP-II.271.85.2019

77 KB

Odpowiedzi na pytania 4 - DOA-ZP-II.271.85.2019

47 KB

Odpowiedzi na pytania 5 - DOA-ZP-II.271.85.2019

200 KB

Odpowiedzi na pytania 6 - DOA-ZP-II.271.85.2019

123 KB

Odpowiedzi na pytania 7 - DOA-ZP-II.271.85.2019

38 KB

Odpowiedzi na pytania 8 - DOA-ZP-II.271.85.2019

34 KB

Odpowiedzi na pytania 9 - DOA-ZP-II.271.85.2019

31 KB

Informacja o Wyborze OfertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 - DOA-ZP-II.271.85.2019

108 KB

Informacja o Unieważnieniu PostępowaniaUniewaznienie części 3 - DOA-ZP-II.271.85.2019

30 KB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.85.2019

105 KB

CPVPojazdy silnikowe (34100000-8)
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (66000000-0)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian