Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.11.2019 17:46 do 19.12.2019 15:36.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąi rozbiórkami Pasażu Schillera”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.123.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:27.11.2019 15:52
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.123.2019

92 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ - DOA-ZP-II.271.123.2019

427 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.123.2019

6 MB

Dokumentacja 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

80 MB

Dokumentacja 2 - DOA-ZP-II.271.123.2019

11 MB

Klucz publicznyc - DOA-ZP-II.271.123.2019

700 B

Dokumentacja 2_Mapa 095711 - DOA-ZP-II.271.123.2019

7 MB

Dokumentacja 2_Mapa 100823 - DOA-ZP-II.271.123.2019

5 MB

Dokumentacja 2_Pismo VEOLIA - DOA-ZP-II.271.123.2019

1 MB

CPVUsługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (71240000-2)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe (71250000-5)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Doradcze usługi budowlane (71530000-2)
Usługi nadzoru i kontroli (71700000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (27.11.2019 15:52)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (30.01.2020 12:26)

Ilość odwiedzin: 859

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.01.2020 12:26 Adam Kucharski Modyfikacja treści
30.01.2020 12:26 Adam Kucharski Modyfikacja treści
09.01.2020 14:25 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
07.01.2020 16:14 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
07.01.2020 16:12 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
23.12.2019 15:56 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
19.12.2019 15:36 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
27.11.2019 17:46 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
27.11.2019 15:52 Urszula Olszycka Utworzenie strony