Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.01.2020 14:25 do 30.01.2020 12:26.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąi rozbiórkami Pasażu Schillera”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.123.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:27.11.2019 15:52
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.123.2019

92 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

60 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - DOA-ZP-II.271.123.2019

77 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ - DOA-ZP-II.271.123.2019

427 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.123.2019

6 MB

Dokumentacja 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

80 MB

Dokumentacja 2 - DOA-ZP-II.271.123.2019

11 MB

Klucz publicznyc - DOA-ZP-II.271.123.2019

700 B

Dokumentacja 2_Mapa 095711 - DOA-ZP-II.271.123.2019

7 MB

Dokumentacja 2_Mapa 100823 - DOA-ZP-II.271.123.2019

5 MB

Dokumentacja 2_Pismo VEOLIA - DOA-ZP-II.271.123.2019

1 MB

Zmiana SIWZZmiana SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

179 KB

Zmiana SIWZ 2- DOA-ZP-II.271.123.2019

185 KB

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy t.j.23.12.2019 - DOA-ZP-II.271.123.2019

9 MB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedzi na pytania 1 - DOA-ZP-II.271.123.2019

234 KB

Odpowiedzi na pytania 2 - DOA-ZP-II.271.123.2019

192 KB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.123.2019

28 KB

CPVUsługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (71240000-2)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe (71250000-5)
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane (71310000-4)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Usługi geologiczne (71351910-5)
Usługi badania podłoża (71352000-0)
Usługi sporządzania map (71354000-4)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Doradcze usługi budowlane (71530000-2)
Usługi nadzoru i kontroli (71700000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (27.11.2019 15:52)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (30.01.2020 12:26)

Ilość odwiedzin: 861

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.01.2020 12:26 Adam Kucharski Modyfikacja treści
30.01.2020 12:26 Adam Kucharski Modyfikacja treści
09.01.2020 14:25 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
07.01.2020 16:14 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
07.01.2020 16:12 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
23.12.2019 15:56 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
19.12.2019 15:36 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
27.11.2019 17:46 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
27.11.2019 15:52 Urszula Olszycka Utworzenie strony