Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 11.02.2020 16:45 do 11.02.2020 16:46.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.14.2020
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Data i godzina publikacji:11.02.2020 16:31
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniuogłoszenie o zamówieniu-II.14.2020

158 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ-II.14.2020

359 KB

CPVToner do drukarek laserowych/faksów (30125110-5)
Wkłady drukujące (30192113-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (11.02.2020 16:31)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (01.04.2020 13:31)

Ilość odwiedzin: 340