Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.02.2020 14:45 do 25.02.2020 13:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia:"USŁUGA SPOŁECZNA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego „Kurs gastronomiczny”dla 6 Uczestników Projektu: „Aktywna Łódź”". Nr ref.: 6/2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego "Kurs gastronomiczny"
Wartość zamówienia:Zamówienie do 750 000,00 euro art. 138o
Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie na Usługi Społeczne do 750 000,00 euro art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Data i godzina publikacji:13.02.2020 14:18
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

1 MB

Załączniki do ogłoszeniaZał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

383 KB

Zał. nr 2,3,4,5 do ogłoszenia

144 KB

Zał. nr 6 - Wzór umowy

727 KB

Zał. nr 2 do umowy

472 KB

Inne InformacjeInformacja z otwarcia ofert

278 KB

CPVUsługi szkoleniowe (80500000-9)
Usługi edukacyjne i szkoleniowe (80000000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Sołtys(MOPS) (13.02.2020 14:18)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Sołtys(MOPS) (09.03.2020 08:33)

Ilość odwiedzin: 72