Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.05.2020 14:29 do 19.05.2020 17:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych dla Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi w ramach projektu „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.51.2020
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Data i godzina publikacji:30.04.2020 10:50
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.51.2020

121 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - DOA-ZP-II.271.51.2020

27 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

115 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 -DOA-ZP-II.271.51.2020

27 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ - DOA-ZP-II.271.51.2020

271 KB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.51.2020

17 MB

Klucz Publiczny - DOA-ZP-II.271.51.2020

700 B

Zmiana SIWZZmiana SIWZ 1 - DOA-ZP-II.271.51.2020

113 KB

Zmiana SIWZ 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

681 KB

Zmienione Załączniki po zmianie SIWZ 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

4 MB

Zmiana SIWZ 3 -DOA-ZP-II.271.51.2020

116 KB

Zmienione załączniki po Zmianie SIWZ 3 -DOA-ZP-II.271.51.2020

1 MB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziOdpowiedzi na pytania 1 - DOA-ZP-II.271.51.2020

133 KB

Odpowiedzi na pytania 2 - DOA-ZP-II.271.51.2020

651 KB

Odpowiedzi na pytania 3 -DOA-ZP-II.271.51.2020

230 KB

Odpowiedzi na pytania 4 - DOA-ZP-II.271.51.2020

134 KB

CPVPomoce dydaktyczne (39162100-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (30.04.2020 10:50)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (24.06.2020 13:43)

Ilość odwiedzin: 467

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.06.2020 13:43 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
22.06.2020 15:13 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
16.06.2020 17:32 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
09.06.2020 13:44 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
25.05.2020 15:34 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
19.05.2020 17:23 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
18.05.2020 14:29 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
14.05.2020 15:10 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
07.05.2020 14:52 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
05.05.2020 12:52 Urszula Olszycka Modyfikacja treści
30.04.2020 10:50 Urszula Olszycka Utworzenie strony