Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.02.2018 11:40 do 01.03.2018 09:36.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 -Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.22.2018
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg ograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:22.02.2018 11:40
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniuogłoszenie o zamówieniu-II.22.2018

162 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ-II.22.2018

2 MB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ-II.22.2018

13 MB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych