Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 06.04.2018 15:25 do 27.11.2019 11:10.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Północnej 7, Północnej 23, Wschodniej 20, Wschodniej 23, Wschodniej 35,Wschodniej 42, Pomorskiej 11 i Zachodniej 56 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie - zaprojektuj i wybuduj". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.121.2017
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:27.10.2017 13:15
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

360 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniazmiana ogłoszenia-1-VII.121.2017

85 KB

zmiana ogłoszenia-2-VII.121.2017

43 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ

43 MB

Zmiana SIWZzmiana SIWZ-1-VII.121.2017

187 KB

zmiana SIWZ-2-VII.121.2017

105 KB

Tabele wyposażenia-VII.121.2017

200 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedziodpowiedzi-VII.121.2017

64 KB

Informacja o Wyborze Ofertywybór najkorzystniejszej oferty-VII.121.2017

125 KB

zestawienie ofert wraz z punktacją-VII.121.2017

285 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowaniaunieważnienie-cz.5 i 7 _VII.121.2017

64 KB

unieważnienie-cz. 1 i 2-VII.121.2017

123 KB

Informacja z otwarcia ofertinformacja z otwarcia ofert-VII.121.2017

45 KB

zestawienie z otwarcia ofert-VII.121.2017

473 KB

Inne Informacjewizja w terenie

61 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu (71400000-2)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Usługi zarządzania budową (71540000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (27.10.2017 13:15)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (04.05.2020 16:01)

Ilość odwiedzin: 4028

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
04.05.2020 16:01 Bożena Gącik Modyfikacja treści
27.11.2019 11:10 Bożena Gącik Modyfikacja treści
06.04.2018 15:25 Bożena Gącik Modyfikacja treści
22.03.2018 14:48 Bożena Gącik Modyfikacja treści
22.03.2018 14:46 Bożena Gącik Modyfikacja treści
28.12.2017 14:05 Bożena Gącik Modyfikacja treści
20.12.2017 13:18 Bożena Gącik Modyfikacja treści
01.12.2017 12:05 Bożena Gącik Modyfikacja treści
17.11.2017 12:58 Bożena Gącik Modyfikacja treści
08.11.2017 13:38 Bożena Gącik Modyfikacja treści
08.11.2017 13:37 Bożena Gącik Modyfikacja treści
27.10.2017 13:15 Urszula Olszycka Utworzenie strony