Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.06.2018 10:45 do 27.11.2019 10:44.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 -Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.22.2018
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg ograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:22.02.2018 11:40
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniuogłoszenie o zamówieniu-II.22.2018

162 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszeniazmiana ogłoszenia 1-II.22.2018

85 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ-II.22.2018

2 MB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ-II.22.2018

13 MB

Zmiana SIWZzmiana SIWZ 1-II.22.2018

441 KB

OPZ-zmiana 1-II.22.2018

3 MB

zał. 2-Formularz ofertowy-II.22.2018

117 KB

Formularz ofertowy-zmiana-II.22.2018

151 KB

wzór umowy -zmiana-II.22.2018

7 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedziodpowiedź na zapytanie-II.22.2018

78 KB

odpowiedzi 2-II.22.2018

1 MB

Informacja o Wyborze Ofertywybór najkorzystniejszej oferty-II.22.2018

67 KB

Inne Informacjewizja lokalna-II.22.2018

37 KB

Informacja z otwarcia ofert-II.22.2018

63 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian