Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 09.07.2018 14:07 do 09.07.2018 14:07.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej nr 3, 5, 7 w Łodzi, wrazz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą technicznąw systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.81.2018
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:26.06.2018 12:45
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

79 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

449 KB

Części załączników do SIWZZAŁĄCZNIKI DO SIWZ OD NR 1 DO NR 8

12 MB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziPYT I ODP DO SIWZ Z DNIA 09.07.2018 R.

151 KB

Inne InformacjeInformacja o wizji lokalnej

29 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian