Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.10.2018 11:30 do 17.10.2018 13:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.127.2018
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:16.10.2018 11:30
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu-II.127.2018

171 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ-II.127.2018

2 MB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ-II.127.2018

7 MB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (16.10.2018 11:30)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (27.11.2019 10:34)

Ilość odwiedzin: 1946

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
27.11.2019 10:34 Bożena Gącik Modyfikacja treści
27.12.2018 14:03 Bożena Gącik Modyfikacja treści
26.11.2018 13:25 Bożena Gącik Modyfikacja treści
26.11.2018 12:52 Agnieszka Balcerak Modyfikacja treści
26.11.2018 12:29 Bożena Gącik Modyfikacja treści
26.11.2018 12:27 Bożena Gącik Modyfikacja treści
09.11.2018 14:20 Bożena Gącik Modyfikacja treści
08.11.2018 14:10 Bożena Gącik Modyfikacja treści
17.10.2018 13:56 Bożena Gącik Modyfikacja treści
16.10.2018 11:30 Bożena Gącik Utworzenie strony