Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 08.11.2018 13:23 do 08.11.2018 13:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza w systemie "zaprojektuj i wybuduj"". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.92.2018
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:08.10.2018 10:03
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu_2018/S 193-435465

167 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZZALACZNIKI_DO_SIWZ.zip

11 MB

Zmiana SIWZ1_Zmiana SIWZ

798 KB

SIWZ - Pytania i OdpowiedziSIWZ-Pytania i odpowiedzi

57 KB

Pytanie-Odpowiedź_07-11-2018

57 KB

Inne InformacjeINFORMACJA_O_MIEJSCU_ZAMIESZCZENIA__PFU_Z_ZALACZNIKAMI.docx

20 KB

CPVKonstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) (44000000-0)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli (45232000-2)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Usługi ochrony obiektów historycznych (92522100-7)
Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych (92522000-6)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego (45340000-2)
Instalacje mechaniczne (45350000-5)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
Pokrywanie podłóg i ścian (45430000-0)
Roboty malarskie i szklarskie (45440000-3)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej (45500000-2)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu (71400000-2)
Usługi związane z budownictwem (71500000-3)
Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej (71600000-4)
Usługi nadzoru i kontroli (71700000-5)
Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego (71313000-5)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (71322000-1)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (08.10.2018 10:03)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (27.11.2019 08:39)

Ilość odwiedzin: 4052

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
27.11.2019 08:39 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
14.03.2019 13:32 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
12.12.2018 13:42 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
10.12.2018 12:53 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
29.11.2018 09:30 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
28.11.2018 09:20 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
26.11.2018 13:59 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
23.11.2018 14:54 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
21.11.2018 10:00 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
19.11.2018 13:38 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
13.11.2018 09:50 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
08.11.2018 13:23 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
08.11.2018 13:23 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
07.11.2018 11:15 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
22.10.2018 11:16 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
08.10.2018 10:03 Dorota Ciołkowska Utworzenie strony