Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.01.2019 14:00 do 06.02.2019 13:36.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 13 oraz przebudowa istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 i ul. Rewolucji 1905 r. nr 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.15.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:31.01.2019 14:00
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu-II.15.2019

168 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ-II.15.2019

2 MB

Części załączników do SIWZZałączniki do SIWZ-II.15.2019

12 MB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (31.01.2019 14:00)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (27.11.2019 11:27)

Ilość odwiedzin: 1870

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
27.11.2019 11:27 Bożena Gącik Modyfikacja treści
26.03.2019 16:14 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 16:05 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 16:04 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 10:56 Bożena Gącik Modyfikacja treści
21.03.2019 10:55 Bożena Gącik Modyfikacja treści
15.03.2019 11:38 Bożena Gącik Modyfikacja treści
14.03.2019 09:59 Bożena Gącik Modyfikacja treści
13.02.2019 12:39 Bożena Gącik Modyfikacja treści
12.02.2019 15:43 Bożena Gącik Modyfikacja treści
06.02.2019 13:36 Bożena Gącik Modyfikacja treści
31.01.2019 14:00 Bożena Gącik Utworzenie strony