Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Dzierżawa nieruchomości

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku wraz z mapą, na której należy zaznaczyć teren objęty wnioskiem.
  2. Wniosek pisany jest indywidualnie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Oddział Dzierżaw I – Polesie, Górna
pok. 451, 452, 453, 454

Oddział ds. Dzierżaw II - Bałuty, Śródmieście, Widzew
pok. 436, 449, 449a, 449b, 451

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
Formularz

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.);
  • Art. 13 ust 1, 23 ust. 1 p. 7a, art. 35 ust 1, 1b i 2 i 37 ust 4 i 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.);
  • Od art. 693 do art. 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. zm.);d art. 693 do art. 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, z późn. zm.);
  • §5, §6 uchwały Nr XXVII/0547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 115, poz. 1113, z późn. zm.);
  • Zarządzenie Nr 5189/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem, oddawane w dzierżawę na okres nie dłuższy niż trzy lata

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (31.07.2018 15:18)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (03.02.2020 10:20)