Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjmowanie i udostępnianie informacji dotyczących wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz podejmowanie działań w celu ich zwalczania.

  2. Sprawy załatwiane są na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń lub zapytań.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa