Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Adopcja zwierzęcia bezdomnego - psa lub kota

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba zainteresowana adopcją zwierzęcia otwiera stronę internetową Schroniska dla Zwierząt w Łodzi pod adresem: http://www.schronisko-lodz.pl

 2. W zakładce nowo przyjęte (wyszukiwarka umożliwia sortowanie zwierząt według gatunku, płci, wieku, typu rasy lub numeru oraz imienia) http://www.schronisko-lodz.pl/?p=adopcje&a=search&type=pies&order=added_desc, ogląda się podopiecznych schroniska w celu dokonania wstępnego wyboru zwierzęcia. Wyboru można dokonać w domu lub w Schronisku (udostępniane jest stanowisko komputerowe).

 3. Po wypełnieniu kwestionariusza przedadopcyjnego i po rozmowie z pracownikiem, zwierzę jest prezentowane osobie zainteresowanej adopcją w celu podjęcia ostatecznej decyzji o adopcji.

 4. Adopcja finalizowana jest w obecności lekarza weterynarii, który wydaje wówczas książeczkę zdrowia zwierzęcia i zaświadczenia o wykonanych szczepieniach, ewentualnych badaniach, zabiegach.

  • Schronisko zapewnia leczenie ewentualnych infekcji u zwierząt przez dwa tygodnie od chwili adopcji.

Informacje uzupełniające

Adopcje zwierząt odbywają się w dniach i godzinach:

 • We wtorki, środy i czwartki w godzinach 12:00 - 16:00
 • W soboty i niedziele w godzinach 10:00 - 14:00

Uwaga! W poniedziałki i piątki schronisko nie prowadzi adopcji!

W trakcie trwania okresu kwarantanny zwierzęta nie podlegają adopcji. W tym czasie można złożyć w schronisku kwestionariusz przedadopcyjny, który zostanie rozpatrzony po zakończeniu kwarantanny zwierzęcia.

Uwaga! Jeśli na podopiecznego schroniska złożonych jest kilka, kilkanaście kwestionariuszy przedadopcyjnych, schronisko zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane kwestionariusze. Z przyczyn technicznych schronisko nie kontaktuje się z zainteresowanymi adopcją, których kwestionariusze nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

 • Opisy zwierząt przebywających w schronisku są publikowane na stronie internetowej placówki. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt schronisko nie oferuje możliwości spacerowania po terenie placówki i oglądania zwierząt.

 • Adopcja zwierząt poprzedzona jest wypełnieniem kwestionariusza przedadopcyjnego. Ma to na celu weryfikację m.in. przygotowania do opieki nad zwierzęciem, warunków pobytu i interakcji z innymi domownikami. Schronisko zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej.

 • Adopcji może dokonać jedynie docelowy opiekun zwierzęcia.

 • Schronisko nie wydaje zwierząt:

  • pośrednikom

  • na prezent

  • osobom niesamodzielnym życiowo (np. mieszkającym u kogoś lub mającym problemy z utrzymaniem)

  • osobom nietrzeźwym lub będącym pod widocznym wpływem innych substancji psychoaktywnych

  • osobom nieletnim

  • osobom nieprzygotowanym do adopcji (np. nie posiadającym smyczy, kagańca, transportera dla kota, itp.).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 14 dni roboczych

Miejsce załatwienia

Schronisko dla Zwierząt
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4

Telefon/fax: (42) 656-78-42

Opłaty

Opłaty inne

Opłata za książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz obsługę weterynaryjną do 52 zł

Opłaty dokonuje się na miejscu, gotówką, za pokwitowaniem, w kasie czynnej w godzinach pracy schroniska.

Do dokonania opłaty nie są potrzebne żadne druki.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tożsamość osoby adoptującej zwierzę

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Schronisko dla Zwierząt

Komórka

Dział Adopcji