Adopcja zwierzęcia bezdomnego ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - psa lub kota

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Na stronie internetowej schroniska dostępna jest szczegółowa informacja o procesie adopcji.
 2. Zapoznanie ze zwierzęciem odbywa się w schronisku, w uzgodnionym wcześniej terminie.
 3. Adopcja finalizowana jest w schronisku w obecności lekarza weterynarii, który wydaje wówczas książeczkę zdrowia zwierzęcia i zaświadczenia o wykonanych szczepieniach, ewentualnych badaniach, zabiegach.
  • Schronisko zapewnia leczenie ewentualnych infekcji u zwierząt przez dwa tygodnie
   od chwili adopcji.

Informacje uzupełniające

Adopcje zwierząt odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty w dniach i godzinach:

 • We wtorki, środy i czwartki w godzinach 12:00 - 16:00
 • W soboty i niedziele w godzinach 10:00 - 14:00

Uwaga! W poniedziałki i piątki schronisko nie prowadzi adopcji!

W trakcie trwania okresu kwarantanny zwierzęta nie podlegają adopcji, nie można zapoznawać się z nimi. Właściciel może odebrać swoje zwierzę w trakcie kwarantanny.

Uwaga! Jeśli na podopiecznego schroniska złożonych jest kilka, kilkanaście kwestionariuszy przedadopcyjnych, schronisko zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane kwestionariusze. Z przyczyn technicznych schronisko nie kontaktuje się z zainteresowanymi adopcją, których kwestionariusze nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

 • Opisy zwierząt przebywających w schronisku są publikowane na stronie internetowej placówki. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt schronisko nie oferuje możliwości spacerowania po terenie placówki i oglądania zwierząt.

 • Adopcja zwierząt poprzedzona jest wypełnieniem kwestionariusza przedadopcyjnego. Ma to na celu weryfikację m.in. przygotowania do opieki nad zwierzęciem, warunków pobytu i interakcji z innymi domownikami. Schronisko zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej. Wszystkie informacje o przebiegu procesu adopcji znajdują się w obowiązującej procedurze adopcji.

 • Adopcji może dokonać jedynie docelowy opiekun zwierzęcia.

 • Schronisko nie wydaje zwierząt:

  • pośrednikom

  • osobom niesamodzielnym życiowo

  • osobom nietrzeźwym lub będącym pod widocznym wpływem innych substancji psychoaktywnych

  • osobom nieletnim

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 14 dni roboczych w przypadku zwierząt przebywających w schronisku dłużej niż 30 dni.

Do 30 dni roboczych w przypadku zwierząt przebywających w kwarantannie (nowo przyjętych)

Miejsce załatwienia

Schronisko dla Zwierząt
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4

Telefon/fax: (42) 656-78-42
schronisko.biuro@o2.pl

Ze względu na ogromną ilość telefonów oraz fakt, że pracownicy zajmują się obsługą interesantów przebywających w placówce, polecamy kontakt mailowy.

Opłaty

Opłaty inne

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata adopcyjna za psa 75,00zł.
Opłata adopcyjna za kota 55,00 zł.

Opłat (gotówkowych lub bezgotówkowych) dokonuje się na miejscu, za pokwitowaniem, w kasie czynnej w godzinach pracy schroniska.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tożsamość osoby adoptującej zwierzę
 • Kwestionariusz przedadopcyjny (formularz otrzymasz w odpowiedzi na zgłoszenie e-mailowe, w którym wskażesz zwierzę wybrane do adopcji)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Schronisko dla Zwierząt

Komórka

Dział Adopcji