Adopcja zwierzęcia bezdomnego ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - psa lub kota

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aktualna procedura adopcji zwierząt dostępna jest na stronie internetowej schroniska w zakładce:„Informacje o adopcji”
 2. Adopcja finalizowana jest w schronisku po umówieniu terminu w obecności lekarza weterynarii, który wydaje wówczas książeczkę zdrowia zwierzęcia i zaświadczenia o wykonanych szczepieniach, ewentualnych badaniach, zabiegach.
  • Schronisko zapewnia leczenie ewentualnych infekcji u zwierząt przez dwa tygodnie od chwili adopcji.

Informacje uzupełniające

Adopcje zwierząt odbywają się po wcześniejszym umówieniu wizyty w dniach i godzinach:

 • We wtorki, środy i czwartki w godzinach 12:00 - 16:00
 • W soboty i niedziele w godzinach 10:00 - 14:00

Uwaga! W poniedziałki i piątki schronisko nie prowadzi adopcji!

W trakcie trwania okresu kwarantanny zwierzęta nie podlegają adopcji, nie można zapoznawać się z nimi. Właściciel może odebrać swoje zwierzę w trakcie kwarantanny.

Uwaga! Jeśli na podopiecznego schroniska złożonych jest kilka, kilkanaście kwestionariuszy przedadopcyjnych, schronisko zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane kwestionariusze. Z przyczyn technicznych schronisko nie kontaktuje się z zainteresowanymi adopcją, których kwestionariusze nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

 • Opisy zwierząt przebywających w schronisku są publikowane na stronie internetowej placówki. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt schronisko nie oferuje możliwości spacerowania po terenie placówki i oglądania zwierząt.

 • Adopcja zwierząt poprzedzona jest wypełnieniem kwestionariusza przedadopcyjnego. Ma to na celu weryfikację m.in. przygotowania do opieki nad zwierzęciem, warunków pobytu i interakcji z innymi domownikami. Schronisko zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty przedadopcyjnej. Wszystkie informacje o przebiegu procesu adopcji znajdują się w obowiązującej procedurze adopcji.

 • Adopcji może dokonać jedynie docelowy opiekun zwierzęcia.

 • Schronisko nie wydaje zwierząt:

  • pośrednikom

  • osobom niesamodzielnym życiowo

  • osobom nietrzeźwym lub będącym pod widocznym wpływem innych substancji psychoaktywnych

  • osobom nieletnim

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 14 dni roboczych

Miejsce załatwienia

Schronisko dla Zwierząt
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4

Telefon/fax: (42) 656-78-42
schronisko.biuro@o2.pl

Ze względu na ogromną ilość telefonów oraz fakt, że pracownicy zajmują się obsługą interesantów przebywających w placówce, polecamy kontakt mailowy.

Opłaty

Opłaty inne

Opłata adopcyjna za psa lub kota od 2 do 52 zł

Opłaty dokonuje się na miejscu, gotówką, za pokwitowaniem, w kasie czynnej w godzinach pracy schroniska.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tożsamość osoby adoptującej zwierzę

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Schronisko dla Zwierząt

Komórka

Dział Adopcji