Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestr cen oraz wartości nieruchomości

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zbiory danych oraz wyciągi z rejestru cen i wartości nieruchomości wydawane są niezwłocznie po złożeniu wniosku i wniesieniu stosownej opłaty.

 2. Zbiory danych oraz wyciągi wydawane są w Sali Obsługi Klienta na parterze budynku w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Informacje uzupełniające

Zbiory danych można otrzymać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub poczty również elektronicznej po wypełnieniu stosownego wniosku i wniesieniu opłaty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie w godzinach pracy kasy, poprzez pocztę, termin zależny jest od czasu dostarczenia wniosku, przesłania Dokumentu Obliczenia Opłaty, dokonania wpłaty sporządzenia wyciągu, pliku z bazy danych i przygotowania wysyłki.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Zespół udostępniania danych ewidencyjnych
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sala Obsługi Klienta – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Wydanie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej za nieruchomość będącą przedmiotem transakcji albo wyceny z zastosowaniem współczynników korygujących

6,32 zł

Wydanie wyciągu z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego za nieruchomość będącą przedmiotem transakcji albo wyceny z zastosowaniem współczynników korygujących

8,15 zł

Udostępnianie do wglądu dokumentów (zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych) na okres do 4 godzin

30 zł

Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 12 i 16 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.276 ze zm.).

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Getin Noble Bank SA Oddział w Łodzi ul. Wodna 39/41

  nr rachunku: 22 1560 0013 2026 0003 5132 1002

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

  kasa czynna:poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 8.30 – 15.30,

  w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 8.30-14.30,

  wtorek: w godzinach 9.30–16.30

  w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 9.30-15.30.

Płatności można dokonywać gotówką bądź kartą.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P
Szablon dokumentu
 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych – formularz P4
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 393)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków