Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych ma prawo do stałego i bezpłatnego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa jest dostępna na platformie e-usług Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. W celu skorzystania z usługi wymagane jest potwierdzenie tożsamości pytającego za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 3. Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem:
  https://www.lckm.uml.lodz.pl/ArtykulyBazyWiedzy/Potwierdzanie,%20przedluzanie%20lub%20uniewaznianie%20profilu%20zaufanego.aspx
 4. Wgląd on-line do danych daje możliwość kontroli poprawności i kompletności danych  zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Informacje uzupełniające

 • Odpowiedź uzyskana w wyniku wglądu on-line do danych  nie stanowi dokumentu urzędowego.
 • W przypadku stwierdzenia niepoprawnych danych, wniosek o  usuniecie niezgodności, w formie pisemnej, można złożyć do dowolnego organu gminy.

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

​Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji

Oddział Dowodów Osobistych

Wniosek o usunięcie niezgodności w danych można złożyć w jednej z lokalizacji:

 1. ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 6
 2. al. Politechniki 32, I piętro, pok. 101
 3. ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowisko 8-9
 4. ul. Piotrkowska 153, parter, pok. 001
 5. al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 3-5
 6. ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2

Ponadto przypominamy, że sprawy z zakresu dowodów osobistych można również załatwiać w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy:
od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00 oraz w każdą sobotę 9.00 – 13.00

Opłaty

​Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​​Swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych można sprawdzić pod adresem
Formularz
 • ​Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U z 2017 r., poz. 570).

Tryb odwoławczy

​Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44