Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wyliczenie kwoty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości prywatnej, z tytułu wykonanego remontu, wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

OPIS SPRAWY

Z procedury mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, obciążonych hipotekami z tytułu remontu wykonanego na podstawie decyzji administracyjnej, ze środków finansowych terenowych organów administracji państwowej i gminnych. Podstawą wydania wspomnianych decyzji była ustawa z 22.04.1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowy budynków.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Czekaj

odpowiedź z wyliczoną kwotą wraz z odsetkami jest wysyłana pocztą

KROK 3

wpłać wyliczoną kwotę

na podane w piśmie konto Urzędu Miasta Łodzi

KROK 4

Czekaj

odbiór pisma w Urzędzie po powiadomieniu telefonicznym lub przesłane pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej
 • możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem poczty
 • możliwość złożenia wniosku osobiście lub przez pełnomocnika
 • wniesienie wniosku nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzenie sprawy następuje na podstawie wniosku dłużnika.

Po ustaleniu wysokości zobowiązania i spłacie należności przez dłużnika następuje wydanie dokumentu potwierdzającego dokonanie spłaty wierzytelności oraz wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki przymusowej.

Informacje uzupełniające

Wniosek należy złożyć wraz z kserokopią aktualnego odpisu księgi wieczystej budynku oraz kserokopią dokumentu pozwalającego na określenie tytułu na podstawie którego dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. We wniosku można też podać datę na jaką ma być wyliczona kwota.

Pismo, do sądu zawiera informację o spłacie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i zgodę na jej wykreślenie. Pismo należy we własnym zakresie dostarczyć do sądu.

Informacji dotyczących załatwienia sprawy udzieli pracownik Biura Rewitalizacji iMieszkalnictwa, telefonicznie lub osobiście.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Urząd Miasta Łodzi
90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153,
pokój 116, I piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

telefonicznie: +48 (42) 638 57 58

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Wniosek można złożyć:

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   90-447 Łódź
   ul. Piotrkowska 171
 • osobiście:
  • ul. Zachodnia 47 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Politechniki 32 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Krzemienieckiego 2B (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piłsudskiego 100 (punkt informacyjno - kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B (punkt kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

W ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Kserokopia aktualnego odpisu zwykłego księgi wieczystej budynku
 • Kserokopia dokumentu pozwalającego na określenie tytułu, na podstawie którego dokonano wpisu do księgi wieczystej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz.146, 614 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt