Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w formie pisma

OPIS SPRAWY

Jednostka Projektowa, Inwestor może złożyć wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Zarządzie, elektronicznie, mailem lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz dokument

zostanie przekazany w sposób uzgodniony z nadawcą wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Jednostka Projektowa, Inwestor może złożyć wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę. Uzgodnienie wydawane jest w formie pisma.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w Zarządzie Dróg i Transportu
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

Składanie wniosków - kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173, ul. Tuwima 36
Procedowanie spraw - pok. 3.4, 3.5, 3.11, 3.12 ul. Piotrkowska 173, ul. Tuwima 36

Naczelnik Wydziału - pok. 3.12, ul. ul. Tuwima 36
Zastępca Naczelnika - pok. 3.5, ul. Tuwima 36

Telefony:
+48 (42) 272-63-20
+48 (42) 638-49-70
+48 (42) 272-67-16
+48 (42) 272-64-90
+48 (42) 272-67-15

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefony:

+48 (42) 272-63-20
+48 (42) 638-49-70
+48 (42) 272-67-16
+48 (42) 272-64-90
+48 (42) 272-67-15
+48 (42) 638-48-86

Opłaty

Wydanie pisma nie jest postępowaniem administracyjnym - opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie wnosi się.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
   90-002 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173,ul. Tuwima 36
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Co najmniej 14 dni przed terminem kiedy jest potrzebna zgoda.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego/rysunków technicznych

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Projekt budowlany obiektu lub urządzenia, które wymagają pozwolenia na budowę w dwóch egzemplarzach
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY