Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w odbieraniu odpadów komunalnych przez firmy wywozowe

OPIS SPRAWY

Administratorzy lub właściciele nieruchomości mogą zgłaszać zastrzeżenia, co do odbioru odpadów komunalnych np.: firma odbiera odpady niezgodnie z harmonogramem, nie odbiera każdej frakcji osobno czy też inne nieprawidłowości. W Wydziale Gospodarki Komunalnej można uzyskać również porady w pozostałych kwestiach dotyczących odpadów komunalnych.

W SKRÓCIE

KROK 1
Zgłoś nieprawidłowość

Zgłoś nieprawidłowość

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty), telefonicznie, mailem lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość przesłania zgłoszenia pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez telefon
 • możliwość przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, na pisemny wniosek zainteresowanego, za pomocą poczty elektronicznej) od mieszkańców Łodzi dotyczących realizowanych przez firmy wywozowe umów, a w szczególności nieprawidłowości dotyczących nadzoru i kontroli firm odbierających odpady komunalne w zakresie: posiadania odpowiedniej liczby pojazdów przystosowanych do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, wyposażenia i oznakowania tych pojazdów, zapewnienia mycia, dezynfekcji i utrzymywania w sprawności technicznej pojazdów, posiadania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej, przedkładania miesięcznych raportów z realizacji przedmiotu zamówienia, przedkładania sprawozdań dotyczących ilości odbieranych odpadów i miejsc, do których zostały one dostarczone, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, przekazywania danych dotyczących zagospodarowywania odpadów w sposób zapewniający osiąganie wymaganych poziomów odzysku, wykonywania i dostarczania właścicielom nieruchomości harmonogramów odbioru odpadów.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Gospodarki Odpadami
sekretariat, pok. 112
pok. 216, 217

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638 49 12
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • telefonicznie: +48 (42) 638 49 12
 • pocztą elektroniczną: sekretariat.wgk@uml.lodz.pl
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 175
   pok. 112 (sekretariat)
   pok. 216, 217
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   Oddział Gospodarki Odpadami
   Łódź, ul. Piotrkowska 175

Termin składania dokumentów

Zgłoszenia można dokonywać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

druk do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Gospodarki Komunalnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY