Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opłata skarbowa

OPIS SPRAWY

Opłata skarbowa uiszczana jest przy okazji załatwiania spraw przed organami administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym za wydanie decyzji, zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji oraz za złożenie dokumentu pełnomocnictwa.

W SKRÓCIE

KROK 1
wnieś opłatę

Wnieś opłatę

wysokość opłaty zależy od rodzaju sprawy

KROK 2
załącz dowód wpłaty

Załącz dowód wpłaty

w sprawie, którą załatwiasz (oryginał lub uwierzytelnioną kopię)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w danej sprawie gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
Przedmiot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

  • wydanie zaświadczenia na wniosek,

  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku,
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
Informacje uzupełniające

Niniejsza procedura wskazuje podmiot i przedmiot opłaty skarbowej, moment powstania obowiązku oraz właściwość miejscową organów podatkowych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, oraz wskazuje numeru rachunku bankowego właściwego do dokonywania opłat skarbowych; natomiast postępowania, których opłaty dotyczą, mają miejsce w różnych organach administracji publicznej i sądach na terenie miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W zależności od sprawy, której dotyczy opłata

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Zespół ds. Opłaty Skarbowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pok.: 337, 339

Telefony:
+ 48 (42) 638-57-80
+ 48 (42) 638-57-77
+ 48 (42) 638-53-30

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

W zależności od sprawy której dotyczy opłata

Opłaty

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Kod BIC (Swift) PKOPPLPW

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku.

Bez prowizji bankowej opłaty można wnosić w oddziałach Banku Pekao SA (al. Kościuszki 63, ul. Aleksandrowska 38, ul. Sacharowa 10/12, ul. Sienkiewicza 85/87, ul. Piotrkowska 76, ul. Piotrkowska 288, al. Wyszyńskiego 63, ul. Kurczaki 12g, al. Grzegorza Palki 5, ul. Łagiewnicka 118 oraz w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ (ul. Smugowa 26a) i Wydziału Finansowego UMŁ (ul. Sienkiewicza 5).), jak również w jego Opłatomatach, które są dostępne w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Sienkiewicza 5 (Wydział Finansowy UMŁ)
 • przy ul. Smugowej 26a (Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ)
 • przy ul. Zachodniej 47 (Wydział Księgowości UMŁ)
 • przy ul. Piotrkowskiej 110 (pasaż im. Schillera)
 • przy al. Piłsudskiego 100 (Urząd Stanu Cywilnego)
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

W zależności od sprawy, której dotyczy opłata

Termin składania dokumentów

W zależności od sprawy, której dotyczy opłata

Wymagane dokumenty

 • Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej składana w sprawie, której dotyczy opłata

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY