Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

OPIS SPRAWY

Żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa udokumentowany wniosek o pokrywanie należności i
opłat mieszkaniowych wraz z załącznikami.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wypełnij wniosek

przygotuj też wymagane dokumenty (w oryginałach)

KROK 2

Przyjdź do urzędu

celem złożenia dokumentów

KROK 3

Czekaj na decyzję

PRZYDATNE INFORMACJE

 • procedura wymaga złożenia wniosku w wersji papierowej
 • można przesłać wniosek listownie
 • wymagane są oryginały załączników do wglądu, kserokopie zostają w aktach
 • w przypadku załączenia kserokopii wymagane jest potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem uprawnionej osoby
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa pisemny wniosek wraz z załącznikami o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych w okresie odbywania czynnej służby wojskowej

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Oddział Spraw Obronnych
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123 pok. B.06 parter

Telefony:

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123

Termin składania dokumentów

W trakcie odbywania służby wojskowej.

Wymagane dokumenty

 • Pisemny udokumentowany wniosek w sprawie

druk do pobrania


 • Zaświadczenie organu administracji budynku (spółdzielni mieszkaniowej) stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu, określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty
 • Cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające termin i formę płatności należności mieszkaniowych
 • Akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania
 • Zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu
 • Zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej oraz okresie jej odbywania
 • Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego lub za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • Oświadczenie, że lokal mieszkalny (dom) w okresie odbywania  służby wojskowej nie zostanie oddany w najem, podnajem i do bezpłatnego używania
 • Oświadczenie, że żołnierz jest samotny i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych
Dokumenty do wglądu:
 • Dowód osobisty

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 131 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.372 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który decyzję wydał - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY