Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ponowna opłata za grób na cmentarzu komunalnym

OPIS SPRAWY

W celu dokonania ponownej opłaty za grób należy okazać:

 1. Dokument zlecenia pochówku lub dowód opłaty za miejsce grzebalne ( w przypadku zagubienia zlecenia pochówku dysponent grobu proszony jest o poświadczenie pisemne tego faktu).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Okaż zlecenie pochówku i załączniki

osobiście, w kancelarii właściwego cmentarza

KROK 2

Wnieś opłatę

gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto bankowe

PRZYDATNE INFORMACJE

 • ponowna opłata grobu w kancelarii nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu dokonania ponownej opłaty za grób należy okazać:

 1. Dokument zlecenia pochówku lub dowód opłaty za miejsce grzebalne (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku dysponent grobu proszony jest o poświadczenie pisemne tego faktu).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej.
Informacje uzupełniające

Nie pobiera się opłaty po 20 latach od grobu murowanego wielomiejscowego (piwnica).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Kancelarie cmentarzy:

Cmentarz komunalny ,,Doły”, Al. Palki 9, tel. +48 (42) 678-60-27, kom. 519 624 059
Cmentarz komunalny ,,Szczecińska”, ul. Hodowlana 28/30, tel. +48 (42) 655-82-67, kom. 519 624 360
Cmentarz komunalny ,,Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 325, tel. +48 (42) 649-17-62, kom. 519 623 884

Godziny pracy wszystkich kancelarii:
W dni robocze w godz. 8:00-16:00 (11:00-13:00 godziny bez petentów)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Opłata za miejsce grzebalne zależna od rodzaju grobu zgodnie z Zał. do Zarządzenia Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25.10.2016 r.

Wpłaty dokonuje się gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto Zarządu Zieleni Miejskiej. Na dokumencie przelewu muszą widnieć następujące dane: imię i nazwisko dysponenta, dokładny adres, nazwa cmentarza i oznaczenie grobu w układzie: kwatera-rząd-nr grobu.

nr konta bankowego:

61 1240 1037 1111 0011 0911 6597

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Doły”
   Al. Palki 9
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Szczecińska”
   ul. Hodowlana 28/30
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Zarzew”
   ul. Przybyszewskiego 325

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Wymagane dokumenty

 • Zlecenie pochówku
 • Dowód opłaty miejsce grzebalne (jeśli nie załączono zlecenia pochówku)
 • Pisemne poświadczenie faktu zlecenia pochówku (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku)
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, 1669)
 • zarządzenie Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2016 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej
Komórka
Wydział Cmentarze Komunalne
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY