Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Rozłożenie ponownej opłaty za grób na raty (dot. cmentarzy komunalnych)

OPIS SPRAWY

W celu rozłożenia ponownej opłaty na raty należy złożyć w kancelarii właściwego cmentarza pisemny wniosek.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

osobiście, w kancelarii właściwego cmentarza

KROK 2

Czekaj

na rozpatrzenie wniosku

KROK 3

Podpisz umowę cywilnoprawną

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

KROK 4

Wnieś opłatę

ilość i wysokość rat zgodnie z zawartą umową

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu rozłożenia ponownej opłaty na raty należy złożyć w kancelarii właściwego cmentarza pisemny wniosek zawierający następujące dane:

 1. Imię i nazwisko dysponenta grobu.
 2. Dokładny adres zamieszkania.
 3. Numer telefonu.
 4. Seria, numer, kto wydał dowód osobisty, nr PESEL.
 5. Dokładny nr grobu i nazwę cmentarza, na którym się znajduje.
 6. Informacje dotyczące aktualnej sytuacji bytowej.
 7. Informacje aktualnej sytuacji materialnej.
 8. Dokumenty (kserokopie) potwierdzające sytuację materialną (miesięczny dochód netto - średnia z trzech miesięcy).
 9. Propozycję okresu dokonywania wpłat ratalnych (miesięcznie lub kwartalnie).
 10. Propozycja ilości rat.

Po rozpatrzeniu wniosku przez administratora cmentarza (w oparciu o przyjęte zasady rozkładania ponownej opłaty za grób) zostaje sporządzona umowa cywilnoprawna.

Informacje uzupełniające

Ilość rat jest zależna od osiąganego dochodu netto.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Kancelarie cmentarzy:

Cmentarz komunalny ,,Doły”, Al. Palki 9, tel. +48 (42) 678-60-27, kom. 519 624 059
Cmentarz komunalny ,,Szczecińska”, ul. Hodowlana 28/30, tel. +48 (42) 655-82-67, kom. 519 624 360
Cmentarz komunalny ,,Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 325, tel. +48 (42) 649-17-62, kom. 519 623 884

Godziny pracy wszystkich kancelarii:
wdni robocze w godz. 8:00-16:00 (11:00-13:00 godziny bez petentów)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Opłata za miejsce grzebalne zależna od rodzaju grobu zgodnie Zał. do Zarządzenia Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25.10.2016 r. – ilość i wysokość rat zgodnie z zawartą umową.

Opłatę w ratach można wnosić w kancelarii cmentarza lub przelewem.

nr konta bankowego:

61 1240 1037 1111 0011 0911 6597

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Doły”
   Al. Palki 9
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Szczecińska”
   ul. Hodowlana 28/30
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Zarzew”
   ul. Przybyszewskiego 325

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rozłożenie opłaty na raty
 • Dokument poświadczający wysokość osiąganego dochodu netto
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, 1669)
 • Zarządzenie Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2016 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej
Komórka
Wydział Cmentarze Komunalne
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY