Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi @

OPIS SPRAWY

Wydawanie zaświadczeń:

 • o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/stwierdzających stan zaległości
 • o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę skarbową

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość wrzucenia wniosku do urny (bez konieczności umawiania się)
 • wizyta w Urzędzie: w okresie epidemii/pandemii w przypadku wyjaśnienia spraw podatkowych wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura dotyczy:
  • zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/stwierdzających stan zaległości;
  • zaświadczeń o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
 2. Procedura polega na:
  • wydaniu zaświadczenia;
  • wydaniu postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 3. Wnioski o wydanie zaświadczenia składane są w formie papierowej lub elektronicznej.
Informacje uzupełniające
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony przez pełnomocnika zobowiązanego
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5).
 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/ wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział WymiaruOpłaty za Gospodarowanie Odpadami
Oddział Księgowości za Gospodarowanie Odpadami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 007

Telefony:

Oddział Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
+48 (42) 272-65-06
+48 (42) 272-65-09
+48 (42) 272-65-15
+48 (42) 272-65-16
+48 (42) 272-65-17
+48 (42) 272-65-19

Oddział WymiaruOpłaty za Gospodarowanie Odpadami
+48 (42) 272-65-08
+48 (42) 272-65-10
+48 (42) 272-65-11
+48 (42) 272-65-12
+48 (42) 272-65-13
+48 (42) 272-65-14
+48 (42) 272-65-18
+48 (42) 272-65-20
+48 (42) 272-65-21
+48 (42) 272-65-25

Wnioski można składać również w punktach kancelaryjno-informacyjnych UMŁ:
ul. Zachodnia 47 pok. 12 (kancelaria)
al. Politechniki 32 pok. 005 (kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B pok. 116 (kancelaria)
ul .Piotrkowska 153 pok. 203 (kancelaria)
al. Piłsudskiego 100 pok. 18 (kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umawianie wizyt w okresie epidemii (lub pandemii) pod adresem: https://wizyty.uml.lodz.pl

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17 zł

(od każdego egzemplarza)

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/stwierdzające stan zaległości

21 zł

(od każdego egzemplarza)

Inne zaświadczenia (np. kto uiszczał opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

17 zł

(od każdego egzemplarza)

Złożenie dokumentu pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, a także gdy pełnomocnictwa udziela jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

(od każdego dokumentu pełnomocnictwa)

Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16listopada2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.).

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego:
Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Finansowy
   ul. Sienkiewicza 5
   90–113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Sienkiewicza 5
   parter, pok.: 007

Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji, dokumentów możliwe jest również w:

  • Łódź - Bałuty, ul. Zachodnia 47
   pobieranie - parter, Informacja, pok.: 10
   składanie - parter, Kancelaria, pok.: 12
  • Łódź - Górna, al. Politechniki 32
   pobieranie - parter, Informacja
   składanie - parter, Kancelaria, pok. 005
  • Łódź - Polesie, ul. Krzemieniecka 2B
   pobieranie - parter, Informacja
   składanie - I piętro, Kancelaria, pok.: 116
  • Łódź - Śródmieście, ul. Piotrkowska 153
   pobieranie - parter, Informacja lub pok.: 220
   składanie - II piętro, Kancelaria, pok.: 203
  • Łódź - Widzew, al. Piłsudskiego 100
   pobieranie - parter, Informacja, pok.: 17
   składanie - parter, Kancelaria, pok.: 18
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzającego stan zaległości

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)

druk do pobrania


 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez ubiegającą się o nie osobę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem organu który je wydał.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Finansowy
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY