Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zmiana najemcy lokalu użytkowego @

OPIS SPRAWY

Zmiana najemcy lokalu użytkowego każdorazowo wymaga złożenia wniosku przez osoby zainteresowane.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na informację

informację uzyskasz zgodnie z formą wskazaną we wniosku

KROK 3

Podpisz aneks

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie aneksu wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Zmiana najemcy lokalu użytkowego:

 1. Z wniosku najemcy lokalu użytkowego i osoby zainteresowanej cesją prawa do najmu na współmałżonka, wstępnych lub zstępnych albo z wniosku najemcy lokalu użytkowego o zmianę strony umowy najmu przez przystąpienie do umowy po stronie najemcy tych osób;

 2. Z wniosku najemcy lokalu użytkowego i osoby zainteresowanej przystąpieniem do umowy po stronie najemcy osób fizycznych (osoby fizycznej), z którymi prowadzi wspólnie działalność gospodarczą, lub ze spółką osobową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, której jest udziałowcem albo z wniosku najemcy lokalu użytkowego o cesję prawa najmu na rzecz tych podmiotów;

 3. W sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających zmianę najemcy z pominięciem zasad wynikających z ust. 1 i 2, zmiana najemcy może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Łodzi; W sytuacji śmierci najemcy lokalu użytkowego prawo do najmu przechodzi na spadkobierców, po udokumentowaniu nabycia spadku.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

tel.: +48 42 628 70 86

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-86

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Wydział Lokali Użytkowych
   Al. Tadeusza Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kościuszki 47
  • RON ,,Centrum’’, ul. Piotrkowska 238
  • RON ,,Północ’’, ul. Limanowskiego 194/194
  • RON ,,Południe’’, ul. Ciasna 19a
  • RON ,,Wschód’’, ul. Sobolowa 1
  • RON ,,Zachód’’, ul. Wapienna 15
  • RON „ Zasobu Obcego” 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-90
 • pocztą elektroniczną:zlm@zlml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Wniosek – formularz wniosku nie jest wymagany
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące okresu działalności spółki
 • Okazanie zgody udzielonej przez wynajmującego na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej
 • Dokument potwierdzający pokrewieństwo - w przypadku zmiany najemcy z tytułu dopisania do umowy najmu lub cesji prawa do najmu współmałżonka, wstępnego lub zstępnego
 • Akt zgonu najemcy - w przypadku zmiany najemcy z tytułu zgonu najemcy
 • Dokument potwierdzający nabycie spadku po zmarłym najemcy - w przypadku zmiany najemcy z tytułu zgonu najemcy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Zarządzenie nr 3269/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zmiany warunków najmu lokali użytkowych (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Użytkowych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY