Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.10.2017 13:09 do 04.10.2017 13:12.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzir

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-15
fax: +48 (42) 638-41-24
e-mail: lckm@uml.lodz.plr


Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska nadzoruje:

 1. Sprawy:
  1. powierzone wiceprezydentom Miasta Łodzi i Sekretarzowi Miasta Łodzi oraz prowadzone przez Skarbnika Miasta Łodzi,
  2. organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi,
  3. polityki kadrowej,
  4. polityki finansowej miasta,
  5. pomocy prawnej,
  6. gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonywane jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
  7. współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  8. wspierania przedsiębiorczości i obsługi inwestorów,
  9. współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi,
  10. zgromadzeń i imprez masowych,
  11. koordynacji działań w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych i innych zdarzeń szczególnych,
  12. obronne, bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  13. zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
  14. osób niepełnosprawnych;
 2. Pracę Departamentu Prezydenta.

 Wiceprezydenci Miasta >>>