Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.09.2017 11:23 do 14.09.2017 11:25.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przewodniczący

Sylwester Pawłowski

Radny Sylwester Pawłowski
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej (przewodniczący)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Edukacji (przewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Sportu i Rekreacji (wiceprzewodniczący)


Asystenci społeczni Radnego:

 • Mikołaj Siwiński
 • Konrad Bąbol
 

Wiceprzewodnicząca

Wiceprzewodniczący

Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej (wiceprzewodnicząca)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.) (wiceprzewodnicząca)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.) (wiceprzewodnicząca)
  Komisja Edukacji
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (wiceprzewodnicząca)


Asystenci społeczni Radnej:

 • Adam Wojech
 • Anna Kozubska
 
Katarzyna Bartosz

Radna Katarzyna Bartosz

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej (wiceprzewodnicząca)

Asystent społeczny Radnej:

 • Julia Dzięcielska 
 
Grzegorz Matuszak

Radny Grzegorz Matuszak
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Kultury (przewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Nagród i Odznaczeń (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Statutowa
 
Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Współdziałanie z komisjami:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Asystenci społeczni Radnej:

 • Małgorzata Balińska-Szablewska
 • Bogdan Dublewski
 • Jadwiga Świtalska
 
Maciej Rakowski

Radny Maciej Rakowski
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.) (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (przewodniczący)
 • Komisja Statutowa (wiceprzewodniczący)
 
Władysław Skwarka

Radny Władysław Skwarka
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej (przewodniczący)
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Inwentaryzacyjna (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej