Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 04.10.2017 09:23 do 04.10.2017 09:24.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Radni niezrzeszeni w Klubach

Skład: 1 radny

Urszula Niziołek-Janiak
Radna Urszula Niziołek-Janiak
Radni niezrzeszeni w Klubach (Radny)

Komisje:

  • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
  • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
  • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.) (przewodnicząca)
  • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
  • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
  • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (wiceprzewodnicząca)

Asystenci społeczni Radnej:

  • Krzysztof Ruciński
  • Jarosław Ogrodowski
 

 

 

Marcin Zalewski