Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.07.2017 20:10 do 20.07.2017 23:09.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
 • Proponowane porządki obrad Komisji Edukacji
 • Proponowane porządki obrad Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Proponowane porządki obrad Komisji Kultury
 • Proponowane porządki obrad Komisji Ładu Społeczno-Prawnego
 • Proponowane porządki obrad Komisji Nagród i Odznaczeń
 • Proponowane porządki obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Proponowane porządki obrad Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Proponowane porządki obrad Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Rewizyjnej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Sportu i Rekreacji
 • Proponowane porządki obrad Komisji Statutowej
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.)
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie została powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)

Informację wprowadził(a): Migracja danych (20.07.2017 20:10)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (18.08.2017 15:32)

Ilość odwiedzin: 8986

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
18.08.2017 15:32 Migracja danych Modyfikacja strony
24.07.2017 12:25 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 12:25 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:21 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:21 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:19 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:19 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:18 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:11 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:08 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 11:05 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 10:58 Migracja danych Modyfikacja treści
24.07.2017 09:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.07.2017 23:09 Migracja danych Modyfikacja treści
20.07.2017 23:09 Migracja danych Modyfikacja treści
20.07.2017 20:10 Migracja danych Utworzenie strony