Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.07.2017 09:54 do 24.07.2017 10:58.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Proponowane porządki obrad komisji Rady Miejskiej w Łodzi

 • Proponowane porządki obrad Komisji Edukacji
 • Proponowane porządki obrad Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Proponowane porządki obrad Komisji Kultury
 • Proponowane porządki obrad Komisji Ładu Społeczno-Prawnego
 • Proponowane porządki obrad Komisji Nagród i Odznaczeń
 • Proponowane porządki obrad Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Proponowane porządki obrad Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Proponowane porządki obrad Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Rewizyjnej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 • Proponowane porządki obrad Komisji Sportu i Rekreacji
 • Proponowane porządki obrad Komisji Statutowej
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego 
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
 • Proponowane porządki obrad Doraźnej Komisji ds. Transportu