Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 03.10.2017 12:40 do 03.10.2017 12:41.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Radni Rady Miejskiej w Łodzi kadencji 2014-2018 (wg okręgów wyborczych)

Okręg wyborczy Nr 1

Bulak Sebastian

Radny Sebastian Bulak
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (przewodniczący)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Statutowa

Asystenci społeczni Radnego:

 • Aleksandra Bogusz
 • Ewa Radomska
 • Marcin Kwieciński
 

 

 

Domaszewicz Bartosz

Radny Bartosz Domaszewicz
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.) (przewodniczący)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 

 

 

Głowacki Tomasz

Radny Tomasz Głowacki
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.) (wiceprzewodniczący)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta (przewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej


Asystent społeczny Radnego:

 • Marcin Więckowski
 

 

 

Matuszewska Małgorzata

Radna Małgorzata Matuszewska
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Rewizyjna
 
Walasek Mateusz

Radny Mateusz Walasek
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (przewodniczący)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej (przewodniczący)
 

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

Budzińska Joanna

Radna Joanna Budzińska
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Kultury (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 
Mędrzak Jan

Radny Jan Mędrzak
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (wiceprzewodniczący)

Komisje:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (przewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 

 

 

Przybyła Mariusz

Radny Mariusz Przybyła
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 

 

 

Rakowski Maciej

Radny Maciej Rakowski
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.) (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (przewodniczący)
 • Komisja Statutowa (wiceprzewodniczący)
 
Tomaszewski Włodzimierz

Radny Włodzimierz Tomaszewski
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

Marta Wandzel (20.04.2016 otrzymała mandat radnego)

Radna Marta Wandzel
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska (przewodnicząca)
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 

 

 

Bliźniuk Paweł

Radny Paweł Bliźniuk (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Współdziałanie z komisjami:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 
Asystenci społeczni Radnego:
 • Aleksander Sagalara
 • Antonina Majchrzak
 • Kamil Bakuła
 • Daria Janik
 • Jakub Wirski
 • Jagoda Blumental
 • Karolina Synowiec
 
 
Kępka Karolina

Radna Karolina Kępka
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Statutowa (przewodnicząca)


Asystent społeczny Radnej:

 • Michał Bartosik
 

 

 

Malinowska-Olszowy Monika

Radna Monika Malinowska-Olszowy
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (wiceprzewodnicząca)


Asystenci społeczni Radnej:

 • Joanna Baranowska
 • Natalia Olszowy
 • Kacper Kolęda
 

 

 

Michalik Marek (11.04.2016 zrezygnował z mandatu radnego)
Skwarka Władysław

Radny Władysław Skwarka
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej (przewodniczący)
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Inwentaryzacyjna (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 

Okręg wyborczy Nr 4

Bartosz Katarzyna (29.12.2014 otrzymała mandat radnego)

Radna Katarzyna Bartosz

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej (wiceprzewodnicząca)

Asystent społeczny Radnej:

 • Julia Dzięcielska 
 
Buda Waldemar (03.11.2015 zrezygnował z mandatu radnego)
Chruścik Marcin (09.12.2015 otrzymał mandat radnego)

Radny Marcin Chruścik
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Rewizyjna (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 
Marzec Radosław

Radny Radosław Marzec
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (wiceprzewodniczący)

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Kultury
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Nagród i Odznaczeń (przewodniczący)
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Asystenci społeczni Radnego:

 • Monika Peczyńska
 • Joanna Jasiak
 

 

 

Setnik Paulina

Radna Paulina Setnik
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Nagród i Odznaczeń (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Rewizyjna


Asystent społeczny Radnej:

 • Mikołaj Stefanowski
 

 

 

Trela Tomasz (02.12.2014 zrezygnował z mandatu radnego)
Wieczorek Adam

Radny Adam Wieczorek
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (wiceprzewodniczący)

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (przewodniczący)
 • Komisja Rewizyjna
 

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

Kaczorowski Andrzej

Radny Andrzej Kaczorowski
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (przewodniczący)
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 

 

 

Lucińska Anna (30.12.2015 otrzymała mandat radnego)

Radna Anna Lucińska
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (wiceprzewodnicząca)
 
Moskwa-Wodnicka Małgorzata
Niziołek-Janiak Urszula

Radna Urszula Niziołek-Janiak
Radni niezrzeszeni w Klubach (Radny)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.) (przewodnicząca)
 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (wiceprzewodnicząca)

Asystenci społeczni Radnej:

 • Krzysztof Ruciński
 • Jarosław Ogrodowski
 
Reszpondek Rafał

Radny Rafał Reszpondek
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Sportu i Rekreacji
 
Rzepecki Łukasz (29.10.2015 zrezygnował z mandatu radnego)

Okręg wyborczy Nr 6

Bartczak Elżbieta

Radna Elżbieta Bartczak
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 • Komisje:
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Kultury
 
Deptuła Kamil

Radny Kamil Deptuła
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 7 grudnia 2017 r.) (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna (wiceprzewodniczący)


Asystenci społeczni Radnego:

 • Paweł Pomorski
 • Agnieszka Andruszkiewicz
 
Dyba-Bojarski Bartłomiej

Radny Bartłomiej Dyba-Bojarski
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Inwentaryzacyjna (przewodniczący)
 • Komisja Kultury (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Asystent społeczny Radnego:

 • Nina Siejka
 
Matuszak Grzegorz

Radny Grzegorz Matuszak
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komisje:

 • Komisja Kultury (przewodniczący)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Nagród i Odznaczeń (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Statutowa
 
Zalewski Marcin

Radny Marcin Zalewski
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Edukacji (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (wiceprzewodniczący)


Asystent społeczny Radnego:

 • Paulina Jasińska
 

Okręg wyborczy Nr 7

Hubert Bogusław

Radny Bogusław Hubert
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.) (przewodniczący)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.) (przewodniczący)
 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Asystenci społeczni Radnego:

 • Grzegorz Jastrzębowski
 • Kajetan Trzaskalski
 
Magin Łukasz

Radny Łukasz Magin
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna (przewodniczący)
 
Niewiadomska-Cudak Małgorzata

Radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Współdziałanie z komisjami:

 • Komisja Edukacji
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Asystenci społeczni Radnej:

 • Małgorzata Balińska-Szablewska
 • Bogdan Dublewski
 • Jadwiga Świtalska
 
Stasiak Krzysztof

Radny Krzysztof Stasiak (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Współdziałanie z komisjami:

 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 • Komisja Statutowa
 
Tumiłowicz Jarosław

Radny Jarosław Tumiłowicz
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:

 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 • Komisja Sportu i Rekreacji (przewodniczący)
 

Okręg wyborczy Nr 8

Bartosiak Małgorzata

Radna Małgorzata Bartosiak
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

 • Komisje:
 • Komisja Edukacji (wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej (przewodnicząca)

Asystenci społeczni Radnej:

 • Jakub Ciechulski
 • Ewa Bilska
 
Jeziorski Kamil

Radny Kamil Jeziorski
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.) (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej (wiceprzewodniczący)


Asystent społeczny Radnego:

 • Zbigniew Karmela
 
Kacprzak Tomasz

Radny Tomasz Kacprzak (Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi)
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Współdziałanie z komisjami:

 • Doraźna Komisja ds. Transportu (zakończyła działalność z dniem 10 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 11 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r., ponownie powołana dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Rewizyjna
 

 

 

Markwant Rafał

Radny Rafał Markwant
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Komisje:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Sportu i Rekreacji (wiceprzewodniczący)
 • Komisja Statutowa (wiceprzewodniczący)
 
Pawłowski Sylwester

Radny Sylwester Pawłowski
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej (przewodniczący)

Komisje:

 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego (zakończyła działalność z dniem 1 grudnia 2015 r., ponownie rozpoczęła działalność z dniem 9 grudnia 2015 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.)
 • Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (rozpoczęła działalność z dniem 28 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.)
 • Komisja Edukacji (przewodniczący)
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Sportu i Rekreacji (wiceprzewodniczący)


Asystenci społeczni Radnego:

 • Mikołaj Siwiński
 • Konrad Bąbol
 

Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 21:16)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (12.12.2019 14:44)

Ilość odwiedzin: 84257

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
12.12.2019 14:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.12.2019 14:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.12.2019 14:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
12.12.2019 14:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.10.2017 09:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:58 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:41 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:28 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:18 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 12:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.09.2017 12:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.09.2017 12:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.07.2017 12:31 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:55 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:53 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:52 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:52 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:51 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:50 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:49 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:49 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:48 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:47 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:46 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:46 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:45 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:45 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:44 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:44 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:42 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:42 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:41 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:39 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:39 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:38 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:37 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:35 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:34 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:33 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:32 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:32 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:29 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:28 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:28 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:27 Migracja danych Modyfikacja treści
19.07.2017 17:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:23 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:21 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:15 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:14 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:13 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:12 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:11 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:11 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:10 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:09 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:04 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:04 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:57 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:56 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:55 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:51 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:49 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:46 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:44 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:41 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:40 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:39 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:39 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:39 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:38 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:37 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:36 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:28 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:27 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:26 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:23 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:22 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:21 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:21 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:17 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:16 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:10 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:09 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:08 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 22:00 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:57 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:53 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:52 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:27 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:25 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:16 Migracja danych Utworzenie strony